Общи условия и политика за поверителностС НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СПА ХОТЕЛ ПЕТРЕЛИЙСКИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА, ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. Резервация в СПА Хотел Петрелийски може да направите по един от следните начини:
чрез контактната форма на сайта www.petreliiski.com
чрез имейл: k.petreliiska@abv.bg
на телефон + 359 899874521
на място в хотела
1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас електронен адрес или с телефонен разговор. В нея се описват: типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя и възрастта на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете или изслушайте внимателно информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.
1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да бъде платена авансово в размер на стойността на 50% от целия престой за всяко едно от заетите помещения в дните, които не са обявени като пакетни или празнични. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия имейл или проведен телефонен разговор (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела.
1.5.При пакетни и празнични предложения, по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването си в размер на 100 (сто)% от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия имейл или проведен телефонен разговор (освен ако не е договорен друг срок).
1.6. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.
1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.
1.8. Когато клиент направи резервация в СПА Хотел Петрелийски, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
чрез имейл на: k.petreliiska@abv.bg
на телефон + 359 899874521
2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 2 (два) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.
2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 2 (два) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като депозит.
2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по – кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
2.6. СПА Хотел Петрелийски запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:
Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени
Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.
2.7 Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
Настаняване: след 15:00 ч.
Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
При по-късно освобождаване на стаята, в случаите когато това е възможно и е предварително съгласувано с Рецепция, се заплаща допълнителна такса, както следва:
при освобождаване на стаята до 16:00 часа се дължи такса, според обявеният ценоразпис за късно освобождаване
при освобождаване на стаята след 16:00 часа се дължи заплащане в размер на 50 (петдесет)% от стойността на нощувката
3.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.
3.3. Децата ненавършили 4 години се настаняват безплатно на база нощувка и закуска.
3.4. В комплекса се допускат домашни любимци само в апартаментите, част от Хотел Петрелийски, срещу допълнителна такса.
3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
4.1 Цените за настаняване в СПА Хотел Петрелийски са посочени на официалния сайт на хотела: www.petreliiski.com

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
5.1. В брой в хотела /в български лева/.
5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.
5.3. С банков превод авансово по следната банкова сметка:
ЛОРИС - 1 ЕООД
София, ул. Деян Белишки 30 А
Банка: KBC Bank – част от KBC Group
ЕИК: 1212399937
IBAN: BG90RZBB91551087505416 /ДДС №: BG 1212399937
МОЛ: Александър Петрелийски

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6.1. СПА хотел Петрелийски поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.
6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.
6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотела www.petreliiski.com, както и описани в и мейл съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.
6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.
6.5. СПА Хотел Петрелийски, неговите вътрешни/затворени помещения за настаняване, залата на ресторанта, както и закритият басейн са места за непушачи. Затова в случай на несъответствие с вътрешните правила, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.
6.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
7.1. Забранява се скачането в плувните басейни на територията на Хотел Петрелийски и предвид тази заповед, Хотел Петрелийски не носи отговорност за здравословни усложнения и злополуки, причинени след скачане в басейните .
7.2. Забранява се мебелите в помещенията за настаняване да се местят.
7.3. Забранява се внасянето на храни и напитки от гости и посетители на територията на плувните басейни и ресторанта към хотел Петрелийски.
7.4 Внасянето на алкохол в ресторанта при посещения, след направена резервация или за лични събития и поводи, става само след предварителна уговорка с управителя на ресторанта и заплащането на „Такса Бушон“ спрямо обявените цени в актуалното меню. При регистриране на случай за необявено внасяне на алкохол в ресторанта към сметката на гост-а ще бъде начислена такса в размер на 100 (сто) лева.
7.5. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

ЩЕ СЕ ВИДИМ (МНОГО) СКОРО!

КОНТАКТИ

2947
Ул. Горни Бани 8, Огняново
+359 899 874 521
+359 897 897 315 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ